سارا هریس از Vogue ما را به پشت صحنه در هفته مد پاریس می برد

یک روز در هفته مد پاریس برای معاون سردبیر ووگ بریتانیا چگونه است؟ سارا هریس? در آخرین قسمت از خاطرات ویدیویی ماه مد ما، نماد سبک خاص ما لباس‌هایی را که در یک شوی مد می‌پوشد، اتفاقاتی که در یک بار دیگر می‌افتد، و ظاهر برجسته‌اش از هیجان‌انگیزترین باندهای پاریس را به شما نشان می‌دهد…منبع