در ضلع شرقی پایین، یک شام سال نو ایرانی با پیچ و خم

این زوج برای جشن خودشان، سرآشپز نسرین رجالی را که در سال 2016 به همراه سه فرزندش از ایران به نیویورک نقل مکان کردند، آوردند. رجالی، که شرکت کترینگ خود را اداره می کند، دستور العمل های سنتی مادربزرگش را می پزد – اما گاه و بی گاه با تغییراتی در نیویورک. او توضیح داد که نمی تواند همان ماهی ایران را از دریای خزر تهیه کند، اما متوجه شده است که ماهی باس محلی کاملاً شبیه است. برای این شام، او قطب شمال را انتخاب کرد. همچنین در منو شامل برگ های انگور پر شده، رشته فرنگی ایرانی، فریتاتای گیاهی و ماست با کاردون بود، در حالی که طراوت و طراوت خاص غذا از طریق گیاهان زینتی از ترخون، زعفران، جعفری، شوید و گشنیز بدست آمد.

منبع