Vogue on the Road: در جنوب غربی چین، رمانتیک از هم جدا می شود گذری به بهشت

یکی برای جاده
تاپ آستین بلند Carolina Herrera; carolinaherrera.com. گوشواره از Yanxue x Messential.

من مطمئناً در هیبت سیچوان غربی باقی می‌مانم. همینطور 55 گروه قومی مختلف که خانه های خود را در میان کوه های آن می سازند. در میان آنها تبتی ها، میائو، هوی، یی، ناکسی، کیانگ و موسوئو هستند که در اطراف دریاچه لوگو زندگی می کنند و تنها جامعه شناخته شده ای هستند که هنوز از یک سیستم مادری پیروی می کنند. در بزرگسالی، من به وضوح می بینم که چگونه حضور آنها مردم سیچوان را نسبت به تجربیات جدید و فرهنگ های جدید بردبارتر و بازتر کرده است.

از طریق یک لیوان، روشن
مسافر ما با یک شنل گرافیکی Bottega Veneta، لباس و کفش همسان به علفزار وسیع یوکه (و کوه‌های پوشیده از برف فراتر از آن) نگاه می‌کند. bottegaveneta.com.

در یک روز روشن…
تاپ گوچی; gucci.com.منبع