Tove Lo در ویدیوی جدید خود با الهام از Y2K و در آغوش گرفتن “Dirt Femme” درونی او
منبع