The Wheel Deal: سبک خیابانی و دوچرخه ها ترکیبی برنده هستند

از آنجایی که 9 نفر از 10 دانمارکی انتخاب دوستدار محیط زیست سفر با دو چرخ به جای چهار چرخ را دارند، می توانید برای ارائه ظاهر زیبا و دوچرخه روی سبک خیابانی هفته مد کپنهاگ حساب کنید. مطمئناً یک سواری تند شما را با لبخند و موهایی هنرمندانه بر باد می‌دهد، که هر دوی آن‌ها به خوبی با لباس‌های رنگارنگی که در حال حاضر مرسوم هستند، هماهنگی دارند. در انتظار فصل بهار آینده در کپنهاگ، در اینجا نگاهی به سبک خیابانی سوار یا بمیر از سراسر جهان داریم.

هفته آینده برای پوشش CPHFW دوباره بررسی کنید و با شروع فصل بهار 2023، ردیاب روند استایل خیابانی ما را نشانک کنید.منبع