The Streets Go Sheer: بهترین ظاهر تقریباً برهنه در استایل خیابانی

در مراسم بعد از مهمانی مت گالا امسال، امیلی راتاجکوفسکی و کندال جنر قطعاتی را انتخاب کردند که تقریباً وجود نداشت. اولی ظاهری آرشیوی از مجموعه بهار 1994 شنل کارل لاگرفلد داشت، یادآور این نکته است که لباس‌های بی‌نظیر قبل از ظاهر «برهنه» مارک‌هایی مانند ننسی دوجاکا و کوپرنی که امروزه رواج یافته‌اند. می‌توانید روی این حساب کنید که در بهار امسال ظاهرهای شفاف‌تری در استایل خیابانی وجود خواهد داشت. برای یافتن بهترین ظاهرهای «برهنه» در استایل خیابانی در زیر اسکرول کنید.منبع