مجموعه آماده بهار 2023 Nina Ricci

کراپ تاپ های این هفته در همه جای پاریس هستند. جای تعجب نیست، ممکن است فکر کنید، با توجه به چلور اکسترم گرمای 36 درجه در حال حاضر شهر را فرا گرفته است. اما پاریسین زنی نیست که به طور معمول جرات کند لخت باشد. چه چیزی تغییر کرد؟ نانا باهر، مدیر طراحی در نینا … ادامه