5 بزرگترین روند زیبایی از هفته مد میلان

دم اسبی صاف و بدون جدایی در جورجیو آرمانی موهای تعطیلات را به سطحی جدید و بالاتر رساند. ما چند فصلی است که نان های با قسمت میانی و کم آویزان را دیده ایم، اما جایگزین جدید همچنان به موهای کم نگهداری و تازه از استخر کمک می کند. اگر از یک پونی بلندتر مانند آنچه در آرمانی دیده می‌شود، استفاده می‌کنید، آن را با نوارهای موی الاستیک با فاصله تزئین کنید تا همه چیز براق و اسپرت باشد.منبع

آرایش و موی ساده فندی با آرایشگری گیدو، آرایشگر و پیتر فیلیپس، آرایشگر دهه 90، تداعی کننده گرانج دهه 90 بود. از قسمت‌های میانی نرم که به امواج طبیعی و بافتی تبدیل می‌شوند، تا پوست تازه با لمس نقره‌ای کرمی روی چشم‌ها، این روندی است که می‌توانیم با آن کنار بیاییم.

پونی های کنار استخر

آرمانی SS23.

عکس گرفته شده توسط Acielle/StyleDuMonde