13 بهترین کتاب طبیعت برای کمک به تنظیم مجدد و اتصال مجدد

همه ما می دانیم که گذراندن وقت در طبیعت برای ما خوب است – می تواند به تقویت روحیه و همچنین کاهش سطح استرس ما کمک کند. اما با توجه به سرعت زندگی مدرن (و اعتیاد ما به تلفن هایمان)، بسیاری از ما آنطور که باید بیرون بودن را در اولویت قرار نمی دهیم. اینجا، ووگ بهترین کتاب‌های طبیعت را انتخاب می‌کند که به شما کمک می‌کند دوباره با زمین مادر ارتباط برقرار کنید.

همه محصولات برجسته در ووگ به طور مستقل توسط ویراستاران ما انتخاب می شوند. با این حال، وقتی چیزی را از طریق پیوندهای خرده‌فروشی ما خریداری می‌کنید، ممکن است کمیسیون وابسته را دریافت کنیم.منبع