پیاده روی در مسیر زیارتی کومانو کودو ژاپن با آخرین راهب هونگو

با شروع در شهر تانابه، که به عنوان دروازه مسیر زیارتی کومانو کودو شناخته می شود، ماجراجویی خود را در امتداد مسیر پس از سفر مراقبه زازن با ملاقات با توشیو تامایی، کشاورز نسل سوم، در زمین خود آغاز کردیم. متخصص در کشت اونشو میکان، انواع مرکبات ژاپنی شبیه به ماندارین، با تامایی در مزارع قدم زدیم تا در مورد روند او بیشتر بدانیم. او گفت که در حالی که او سه نوع مرکبات را در مزرعه خود کشت می کند، منطقه تا حدودی شبیه یک باغ است و نزدیک به 80 نوع میوه در نزدیکی آن کشت می شود. او گفت: «مورد علاقه من در مورد مالکیت مزرعه ام این است که مشتریانی مثل شما دارم. وقتی مسافران از طعم چیزی که من درست می کنم خوشم می آید. خوشحالم که تو را خوشحال می‌بینم.»منبع