پشت صحنه Inside Vogue: Vogue’s Vogue’s Afternoon Tea and Social at Vogue HQ

پنجشنبه گذشته، 1 ژوئن، باشگاه Vogue میزبان یک چای عصرانه صمیمی و اجتماعی برای اعضای مرکز شهر منهتن بود. اعضا از اختلاط، کیک چای، نگاهی خاص به داخل کمد مد معروف و خرید مجموعه‌ای که توسط ویراستار از مجموعه Vogue انتخاب شده بود، لذت بردند.منبع