پشت صحنه در هفته مد کوتور با تیم Vogue France

این خلاصه ای از یک هفته مد پرفروش دیگر در پاریس است – اما حضور در نمایش ها به عنوان سردبیر Vogue France چگونه است؟

به عنوان رئیس محتوای تحریریه تماشا کنید اوژنی تروچو، سردبیر ارشد بازار توماس دلاژ، و ویرایشگر اجتماعی و ویدیویی هوگو کامپاین ما را در این وبلاگ جدید هفته مد، منحصراً برای اعضای Vogue Club، از دفتر به اخم ببرید…منبع