پرونده «خانه اژدها»، حتی اگر «بازی تاج و تخت» را تماشا نکرده باشیدمطمئناً، احساس می‌کرد که نیمی از جهان امسال «House of the Dragon» را تماشا کرده‌اند – اما حتی اگر شما این کار را نمی‌کردید، این دلیل است که باید تماشا کنید.منبع