مهمانی تماشای جریان مستقیم Met Gala® Club Vogue

رویداد حضوری، نیویورک

بلیط ها در روز جمعه، 14 آوریل منتشر خواهد شد. لطفا توجه داشته باشید که فضاها محدود است و بر اساس اولویت در دسترس خواهد بود.منبع مکان: منهتن مکان و زمان دقیق به زودی تایید خواهد شد

اولین دوشنبه ماه مه را با انجمن Vogue Club جشن بگیرید: مهمانی تماشای پخش زنده انحصاری Met Gala® ما بازگشته است—و شما دعوت شده اید! فرصت ملاقات با اعضای دیگر باشگاه ووگ را از دست ندهید – و با سردبیران ووگ درآمیختید – در حالی که ما همه اقدامات را از فرش قرمز مشاهده می کنیم.