مسیر پیچ در پیچ صحرا لانگاین هنرمند جوان پیش از اولین نمایش خود در نیویورک در گالری تیموتی تیلور در ماه مه، تکامل خود را توضیح می دهد.منبع