مجموعه Hope For Flowers Resort 2024

قوی ترین قطعات این مجموعه ساختار کمی بیشتری دارند. برای مثال، تکه‌های شب با پشت‌های واتو، هم در طرح‌های گل‌های ارغوانی و هم در طرح‌های تاریک آمبره عرضه می‌شوند. لباس تمام قد کاملاً دراماتیک است. به همین ترتیب، لباس میدی یقه بلند با آستین های اسقف و کمر برجسته، عمدی و برجسته به نظر می رسد.منبع

لباس‌های تریسی ریس اغلب غرق در خوش‌بینی است – چاپ‌های روشن، نگرش بی‌تکلف. در این فصل، او حول یک ایده طراحی متمرکز شد: شنل. رسمی‌تر از آن چیزی است که او معمولاً دنبال می‌کند، اما او آنها را با طرح‌های گل‌دار و غروب آفتاب، و به‌جای لباس‌های مجلسی روی پشت بالاپوش‌ها به زمین آورد. این پیام بزرگ برای مجموعه استراحتگاه 2024 است. تا حدودی به شنل‌ها مربوط می‌شود، تاپ‌ها و ردیف‌های بیرون از شانه‌های روان و وزش آسان.