قسمت 14: همه چیز گلم | ووگ

افزودن به تقویممنبع

در حالی که ما در مورد موضوع زیبایی هستیم: حال و هوای ماه؟ گلم (مشاهده!). برای آرایش شبانه Vogue – در دسامبر آماده شوید حمل و نقل زیباییما در مورد پالت های چشم پت مک گراث فوق رنگدانه صحبت می کنیم، آماده سازی سریع پوست قبل از مهمانی که می توانید در مطب انجام دهید، به علاوه: چگونه به پوست خود کمک کنید تا از اثرات کم آبی کوکتل ها و شب های دیروقت بهبود یابد…