فیل اوه بهترین عکس‌های استایل خیابانی را از نمایش‌های پاییز ۲۰۲۴ در لندن می‌گیرد


هیچ شهر دیگری به اندازه لندن به استعدادهای بومی افتخار نمی کند. تماشاگران نمایش مرتباً توسط طراحانی از جمله جاناتان اندرسون، مارتین رز، مولی گدارد، و سیمون روشا ظاهر می‌شوند و نتیجه صحنه‌ای شلوغ به سبک خیابانی از میت‌آپ‌های زیبای پانک است. ورق بزنید تا فیل اوه بهترین عکس‌های استایل خیابانی را از نمایش‌های پاییز ۲۰۲۴ در لندن می‌گیرد.منبع