عاشقانه روبان ها، همانطور که در استایل خیابانی دیده می شود


هیچ چیز مانند پاپیون روبانی، عاشقانه نمی گوید، یکی از زیباترین ترندهای استایل خیابانی سال. بیرون از نمایش سیمون روشا در لندن، استریرهای روبانی پشت لباس‌های توری شناور بودند، و در پاریس، گیره‌های پاپیونی کوچک، بافته‌های تمام‌شده. امسال ممکن است به پایان برسد، اما پاپیون هرگز از مد نمی افتد. بهترین ظاهر روبانی را در استایل خیابانی در زیر مرور کنید.

لباس آماده لندن، بهار 2023

عکس توسط فیل اوهمنبع