طبق هفته مد کپنهاگ، گل ها کمان های جدید هستند


چند روز بعد و اولین نمایش های آماده پوشاک در کپنهاگ آغاز شده است. دمای شهر در حال حاضر در دمای ملایم 40 درجه است (که در واقع بهترین درجه حرارت برای پوشیدن شکوفه های واقعی در موهای خود بدون نگرانی از پژمرده شدن آنها است). شرکت کنندگان در هفته مد یک چرخش مدرن و کاربردی تر در ظاهر بوتیسلین Valli را انتخاب کرده اند: مصنوعی. عکاس استایل خیابانی ما، از اسکراچ گرفته تا کلیپ های پنجه ای، به قدرت گل در شرکت کنندگان در نمایش توجه می کند.

پس باغ شما چگونه رشد می کند؟ اگر شبیه افراد حاضر در این عکس‌ها هستید، با گیره پنجه گل صد تومانی Lele Sadoughi، گلبرگ گلبرگ‌های Urban Outfitters و کراوات موی Emy Jay Rosette.

در اینجا یک الهام کوچک برای کمک به تحقق رویاهای موی گیاه شناسی شما وجود دارد.منبع