شما دعوت شده اید: نمای ردیف جلو در هفته مد پاریس و میلان

افزودن به تقویممنبع

ماه مد را با اوج به پایان برسانید: به ما بپیوندید دوشنبه 10 مهر برای خلاصه ای انحصاری از لحظات ضروری از نمایش های میلان و پاریس. به این فکر کنید که سر خود را در مورد روندهایی که در بهار در همه جا وجود خواهند داشت شروع کنید… مقامات برجسته مد Vogue نیکول فلپس، ویرجینیا اسمیت، اوژنی تروچو، و لورا اینگام نمی توانم صبر کنم تا افکار خود را با شما به اشتراک بگذارم!