زین بالا! چگونه ست استایل خیابانی مد کابوی را نشان می دهد

دختران اسب متحد شوید! اسم حیوان دست اموز بد و کندال ممکن است شما را وادار کنند که در امتداد خطوط وسترن فکر کنید، اما همانطور که استایلرهای خیابانی اینجا ثابت می کنند، برای پوشاندن این قسمت نیازی به اسب ندارید. برخی از ملزومات اصلی مد برای تطبیق ظاهر عبارتند از چکمه های سواری، جلیقه های محافظ، شلوار و کلاه (روپوش ده گالن یا کلاه ایمنی). گیدی! برای دیدن ظاهر وسترن مورد علاقه ما در استایل خیابانی، به زیر بروید.منبع