ریحانا در اسکار 2023 بیبی بامپ-برینگ آلیا را پوشید

البته این اولین باری نیست که ریحانا در مراسم های عمومی و فرش های قرمز بر روی لباس های بارداری تاکید می کند. قبل از تولد اولین فرزندش در سال گذشته، او با لباس‌های زیادی زندگی می‌کرد که هر کسی را چه باردار و چه غیره حسادت می‌کرد. اکنون، می‌توانیم شاهد درخشش این سوپراستار در دوران بارداری دوم خود باشیم، که او با پوشیدن لباس بدن Loewe و کت پفی Alaïa در نمایش نیمه‌وقت خود به‌طور عمومی آشکار کرد. یک خط کلی منسجم با هر نگاه بارداری: اعتقاد به این که برجستگی های نوزاد باید به جای پوشاندن یا پنهان شدن، نمایان شوند.منبع