روزهای برفی استایل خیابانی | ووگ

نمایش های مد همیشه باید ادامه داشته باشد – حتی وقتی برف می بارد. وقتی نوبت به مقاومت در برابر عناصر می رسد، خواه طوفان یا کولاک باشد، استایلرهای خیابانی به خز و خزهای ضد زمستان و شیک متکی هستند. همیشه کسی هست که حاضر است با دامن کوتاه یا پوست برهنه در معرض خطر سرمازدگی قرار بگیرد. شما در کدام اردوگاه قرار می گیرید؟ بهترین ظاهرهای خیابانی در برف را در زیر ببینید.منبع