در حال حاضر، شرکت SboNdaba متشکل از 16 رقصنده و سه کارگردان است که پنج روز در هفته از ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر تمرین می کنند و آخر هفته ها به اجراها اختصاص دارد. علی‌رغم چالش‌های ناشی از حداقل حمایت‌های دولتی و صنعتی، این شرکت به هر یک از اعضا حقوق مناسبی متناسب با تجربه و سابقه کارشان پرداخت می‌کند. علاوه بر این، هر رقصنده کار خود را برای آموزش رقص به کودکان در شهرستان ها انجام می دهد. رقص SboNdaba دسترسی را به همان اندازه مهم رقص می داند، اگر نه بیشتر.

کار این شرکت امید و زیبایی را در جوانان آفریقای جنوبی القا می کند، احساسی که اغلب در مواجهه با فقر، خشونت و نابرابری از بین می رود.