رازهای شغلی از هنرمند آرایشگر (و ستاره تلویزیونی!) وال گارلند

اسرار شغلی —مجموعه مصاحبه انحصاری Vogue Club با پیشگامان در سراسر مد، زیبایی، طراحی و موارد دیگر—بلیت یک طرفه شما برای شغلی در صنعتی است که می خواهید وارد آن شوید.

وال گارلند، مدیر آرایش جهانی در L’Oréal Paris، داور در بی بی سی درخشانو Contributing Beauty Editor در British Vogue، ستاره آخرین قسمت است. اکنون مستقیماً از وال بشنوید!

منبع