در بروکلین، یک عکاس شادی را در میان بازماندگان هولوکاست این هانوکا ثبت کرد.
منبع