خوش بینی یواشکی فیلم «فلیشمن در مشکل است»«فلیشمن در دردسر است» آنقدر درباره فاجعه بی امان میانسالی نیست، بلکه درباره بزرگ شدن و فهمیدن اینکه چگونه همه ما به اینجا رسیدیم.منبع