جیجی حدید و پریانکا چوپرا در میان ستارگان در مراسم راه اندازی مرکز فرهنگی نیتا موکش آمبانی در بمبئی حضور داشتند | ووگ

همه افراد مشهور در راه اندازی مرکز فرهنگی نیتا موکش آمبانی را در زیر مشاهده کنید.منبع

در 31 مارس، اندکی پس از هجوم پیش از پاییز دیور در دروازه هند، مرکز فرهنگی نیتا موکش آمبانی به طور رسمی درهای خود را در بمبئی افتتاح کرد و افرادی مانند جیجی حدید، پریانکا چوپرا جوناس و کارلی کلوس در مسابقات قرمز شرکت کردند. راه اندازی فرش. این شب با خوردن کوکتل آغاز شد تا مهمانان به تماشای نمایشی به کارگردانی فیروز عباس خان دعوت شوند. موزیکال بزرگ هندی، که تاریخ هنرهای نمایشی را در هند دنبال می کند، که از اولین صدای جهان – اوم – شروع می شود و به ایجاد هند به عنوان یک کشور مستقل منجر می شود.