جشن شروع باشگاه ووگ | ووگ

برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید!منبع

هیچ مهمانی ای مانند وگ کلاب وجود ندارد مهمانی هفته مد نیویورک! فرصت خود را برای معاشرت با سردبیران Vogue و ستاره های دیگر سبک Vogue Club از دست ندهید. در این فصل، Little Ned را به عهده می گیریم تا همه چیز NYFW را با یک کوکتل (یا دو) برشته کنیم!