جشن شروع باشگاه ووگ | ووگ


هیچ مهمانی ای مانند وگ کلاب وجود ندارد مهمانی هفته مد نیویورک! فرصت خود را برای معاشرت با سردبیران Vogue و ستاره های دیگر سبک Vogue Club از دست ندهید. در این فصل، Little Ned را به عهده می گیریم تا همه چیز NYFW را با یک کوکتل (یا دو) برشته کنیم!

برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید!منبع