تور انحصاری شماره نوامبر شما با Chioma Nnadi از Vogue.com

اعضای Vogue Club ما هر ماه از پشت صحنه ساخت مجله دیدن می کنند. برای شماره نوامبر با Vogue.com تماس گرفتیم چیوما نادی، که برای مصاحبه (و اسکیت سواری با او) به آکرا، غنا سفر کرد – ستاره پوشش ما مایکلا کوئل.منبع