تاج: واقعاً چه اتفاقی بین خانواده سلطنتی بریتانیا و رومانوف ها افتاد؟

در آوریل 1918، رومانوف ها در خانه ایپاتیف، املاک روستایی که در تاج. در ماه جولای، نگهبانان آنها را از خواب بیدار کردند و به آنها گفتند که آنها را تخلیه کنند. چمدان هایشان را بستند و همه وسایلشان را جمع کردند و به سمت زیرزمین رفتند. این یک نیرنگ بود. مسکو اعدام آنها را تایید کرده بود. سربازان خانواده را در یک قتل عام بی‌رحمانه و بی‌نظم کشتند که 30 دقیقه طول کشید تا همه آنها بمیرند. سپس اجساد را قبل از آتش زدن با اسید سولفوریک و بنزین آغشته کردند.

انتخاب فوری آنها بریتانیا بود. در مارس 1917، سفیر بریتانیا در روسیه با لرد استنفوردهام، منشی خصوصی جورج پنجم، صحبت کرد که سپس این طرح را با نخست وزیر دیوید لوید جورج در میان گذاشت. این ایده که نمی‌خواست روسیه و دولت جدید آنها – متحدان آنها در جنگ جهانی اول را ناراحت کند – به طور آزمایشی مورد تایید قرار گرفت. مونتفیوره دریافت که خانواده سلطنتی بریتانیا حتی در مورد رومانوف ها که به سمت Balmoral در اسکاتلند می روند صحبت کرده اند.

هفتاد و سه سال بعد، پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، دولت تازه تأسیس فدراسیون روسیه اجازه نبش قبر اجساد را داد. مانند تاج نشان می دهد، شاهزاده فیلیپ، که نوه تزارینا الکساندرا بود، DNA خود را برای کمک به شناسایی اجساد داد. به لطف کمک او، بقایای رومانوف شناسایی شد و سپس در سال 1998 به طور مناسب در کلیسای جامع پیتر و پل سنت پترزبورگ به خاک سپرده شد.منبع

با این حال، جورج پنجم به زودی عقب نشینی کرد. او نامه‌های خشمگینانه‌ای از رعایا دریافت می‌کرد که بسیاری از آنها نه تنها از آرمان‌های انقلاب روسیه حمایت می‌کردند، بلکه با خود سلطنت بریتانیا نیز مخالف بودند. او همچنین نگران واقعیت های داشتن شد دو خانواده های اصلی امپراتوری در بریتانیا آلمانی بودن الکساندرا، همسر تزار، یعنی همان کشوری که بریتانیا در آن زمان با آن در جنگ بود، کمکی نکرد. استنفوردهام به وزیر امور خارجه بریتانیا نوشت: «پادشاه دوستی شخصی قوی با امپراتور دارد و خوشحال است که هر کاری برای کمک به او انجام دهد». اما اعلیحضرت نمی‌توانند نه تنها به دلیل خطرات سفر، بلکه از نظر مصلحت عمومی شک کنند که آیا صلاح است که خانواده امپراتوری در این کشور اقامت کنند یا خیر. جورج از آنها خواست که این پیشنهاد را پس بگیرند. دولت نیز در میان این همه احساسات بحث برانگیز عصبی شد.

ماه‌ها بعد، در نوامبر، بلشویک‌ها قدرت را به دست گرفتند. جنگ داخلی روسیه بین ارتش سرخ و ارتش سفید آغاز شد. پنجره فرار امن رومانوف ها گذشته بود.