تأثیر مری کوانت استایل استایل

بازگشت دامن کوتاه در سال 2023 ممکن است به Miu Miu نسبت داده شود، اما این طراح مد بریتانیایی Mary Quant بود که در دهه 1960 خط لبه کوتاه فوق العاده کوتاه را به عنوان نمادی از زن تازه آزاد شده پیشرو کرد. کوانت که به عنوان مادر دامن کوتاه شناخته می شد، این هفته در سن 93 سالگی درگذشت، اما تأثیر او برای همیشه زنده خواهد ماند. در اینجا، ما به بهترین لحظات دامن کوتاه نگاه می کنیم ووگپوشش استایل خیابانی.منبع