به قول خودشان: 37 طراح در فصل بهار 2023

[For some time now, Obana’s focus has been on “borderless design,” which he defines as] “محدود نبودن توسط تناسب اندام، تصورات از پیش تعیین شده طراحی، جنسیت، محیط، و غیره. می توان آن را در هر دوره، هر نسلی، بدون احساس نابجایی پوشید. در پایان، این لباسی است که می توانید بدون فکر کردن به چیزی بپوشید و همچنین احساس خوبی و راحتی در شما ایجاد می کند.
– Daisuke Obana، N. Hoolywood

هیچ کنترلی بر اوضاع جهان، جنگ‌ها، تصمیمات دولتی که ما با آن موافق نیستیم، وجود ندارد. همه اینها ضرر دارد. هرگز فکر نمی‌کردم در تمام زندگی‌ام این را بگویم، که لباس‌ها جواب می‌دهند، اما فکر می‌کنم در آن نقطه‌ای هستیم که کار بسیار کمی می‌توانیم انجام دهیم، اما می‌توانیم لباس بپوشیم.»
– نورما کمالی

نورما کمالی

عکس: با احترام از نورما کمالی

پاکو رابان

عکس گرفته شده توسط Acielle/Style Du Mondeمنبع