بهترین واکنش های رسانه های اجتماعی به آزمایش اسکی گوئینت پالترو

این مطالب را می توان در سایت آن نیز مشاهده کرد سرچشمه می گیرد از جانب.

محتوای توییتر

در یک روز خوب، توییتر ایلان ماسک یک فاجعه است، اما در طول هفته گذشته، جزئیات (و عکس‌های باورنکردنی) که از محاکمه عجیب اسکی و دویدن گوئینت پالترو در یوتا منتشر شد، نتایجی را به همراه داشت. بسیار توییت های خوب (شخصاً، من آب خود را به بیش از یک بازتاب مبتکرانه در مورد گوپ از همه آن تفکیک کرده ام.)

با پایان یافتن جلسات دادگاه (و ظاهر دادگاه)، گزینه‌های ما را برای بهترین واکنش‌ها به اسکی بزرگ گوئینت پالترو پیدا کنید.

محتوای توییتر

این مطالب را می توان در سایت آن نیز مشاهده کرد سرچشمه می گیرد از جانب.

منبع