بهترین لحظات پشت صحنه از برنامه های پاییز 2023 در لندن

ما در لندن جایی که Acielle Tanbetova در پشت صحنه بزرگترین نمایش های شهر از جمله سیمون روشا، جی دبلیو اندرسون، و کریستوفر کین، و همچنین نمایشگاه های استعدادهای نوظهور از Fashion East و Central Saint Martins در حال رفتن به پشت صحنه است. پشت صحنه نیز تنها جایی نخواهد بود که او را خواهید دید. مراقب پوشش Acielle از تصاحب Moncler در المپیا لندن با جی زی، آلیشیا کیز و فارل ویلیامز باشید. با ثبت بهترین لحظات BTS همراه باشید.منبع