بهترین عکس‌های فیل اوه به سبک خیابانی از نمایش‌های بهار ۲۰۲۳ میلان

در خارج از نمایش های میلان هر فصل اتفاق خاصی می افتد. شاید این نیروگاه های مد نمادین هستند که نمایش های خود را در اینجا به نمایش می گذارند، شاید آب و هوای تقریباً همیشه عالی، یا این واقعیت است که هیچ کس نمی خواهد با لباس پوشیده به فندی یا پرادا یا آرمانی یا ورساچه یا، یا، یا… ظاهر شود. بر. فیل اوه به این خیابان‌های سنگفرش بازگشته است و نمایش‌های خارج از نمایشگاه را مستند می‌کند: به یاد داشته باشید که هر روز برای عکس‌های جدید به اینجا مراجعه کنید.منبع