بهترین عکس‌های استایل خیابانی از نمایشگاه‌های بهار ۲۰۲۳ در استکهلم

هفته مد استکهلم امروز آغاز شد و در حال حاضر ما شاهد کمی انحراف از اسکاندی-مینیمالیسم معمول هستیم. در عوض، استایلرهای خیابانی در حال تکان خوردن هستند مدرسه راکمینی‌هایی با الهام از نور و در آغوش کشیدن در شهری که به‌خاطر افراد خنثی معروف است. آیا وارد عصر جدیدی به سبک اسکاندی می شویم؟ برای یافتن پاسخ، پیمایش کنید و حتماً هر روز برای جدیدترین عکس‌های استایل خیابانی سر بزنید.منبع