بهترین عکس‌های استایل خیابانی از نمایش‌های پاییز ۲۰۲۴ در سئول


پوشیدن رنگ مشکی سر تا پا چیز جدیدی برای علمای مد نیست. اما در سئول، استایلرهای خیابانی در حال اضافه کردن لبه راک اند رول به آن هستند. شلوارهای چرمی تنگ، کت های خز مصنوعی مجلل، شورت های کوتاه و حتی کلاه های غربی را در نظر بگیرید. یک چیز مسلم است، این ظاهرها آماده مهمانی هستند. برای دیدن بهترین عکس‌های استایل خیابانی یانگ چول کیم در زیر ورق بزنید.



منبع