بهترین ظاهر زیبایی از جوایز CFDA 2022


جوایز CFDA ممکن است استعدادهای در حال رشد مد را جشن بگیرد، اما هر سال فرش قرمز زیبایی به همان اندازه برجسته را فرا می خواند. ظاهر این شب مطالعه ای در مورد همه چیزهای مجسمه ای بود، با قد و قاب هایی که برای فریم آرایشی به همان اندازه چشم نواز ساخته شده بودند.

برای کاسی و هالی بیلی، اغراق با زخم یال حاکم بود و به اثر شیرینی‌پزی وابسته بود. جولیا فاکس به موهای خاکستری جدیدش اجازه داد تا صحبت کنند در حالی که فرهای طبیعی و ابروهای براشیده الا امهوف کاملاً خود را نشان می دهد. در نهایت، لباس اثیری موگلر کایلی جنر با استفاده از لباس‌های شیک و بلندی که با لب‌های برهنه و براق برجسته او پوشیده می‌شد، حالتی درام به خود گرفت. در اینجا همه بهترین ظاهرهای زیبایی از جوایز CFDA 2022 آورده شده است.منبع