بهترین اینستاگرام های زیبایی: Tracee Ellis Ross، Lizzo و بیشتر

در نهایت، سلما بلر زمان خود را در شهر نیویورک به نمایش گذاشت، با یک پیراهن بلوند ژولیده در شهر می دوید و عموماً شادی می کرد. لذت در تجربه انسان: بهترین نت زیبایی از همه.منبع

زرق و برق زمستانی راه خود را در میان بهترین اینستاگرام های زیبایی این هفته پیچید. برای Tracee Ellis Ross، که به صورت بال سنگینی از انیکس ظاهر شد، در حالی که لیزو به انفجار بمب و چشمی مبهم و رمانتیک متکی بود. ال فانینگ برای یک سلفی بعد از اهدای جوایز مکث کرد، سلفی قبل از مهمانی با بلوند و لب قرمز، مانند جاهای دیگر، جاستین بیبر ثابت کرد که چهره‌ای ضخیم و باقلا جلوی چشمانش را گرفته است، و بیلی آیلیش پوشید. چتری و درپوش های زنگ زده