با سردبیران برتر Vogue به نمایشگاه های پاریس و میلان بپیوندید

ماه مد رسماً در 4 اکتبر به پایان رسید، و صادقانه بگویم که ما هنوز در حال پردازش تمام نمایش های شگفت انگیزی هستیم که در نیویورک، لندن، میلان و پاریس برگزار شد. به کمک نیاز دارید تا همه چیز را حل کنید؟ به مدیر جهانی Vogue Runway، نیکول فلپس بپیوندید. رئیس جهانی شبکه مد، ویرجینیا اسمیت؛ سرپرست محتوای تحریریه برای ووگ فرانسه، اوژنی تروشو؛ و معاون مدیر شبکه جهانی مد، لورا اینگهام در حالی که در مورد نکات برجسته میلان و پاریس صحبت می کنند.

به طور انحصاری در Vogue Club در روز دوشنبه، 10 اکتبر، فلپس، اسمیت، تروچو و اینگهام در مورد بزرگ‌ترین نمایش‌های فصل و اینکه بهار آینده چه روندهایی در حال ظهور خواهند بود، بحث خواهند کرد. برای شرکت در میزگرد مجازی امروز به باشگاه ووگ بپیوندید.منبع