با بنیانگذار: مارکو کاپالدو شرایط و ضوابط رویداد 16Arlington آشنا شوید

ما به صلاحدید خود این حق را برای خود محفوظ می داریم که به هر دلیلی، از جمله، بدون محدودیت، نقض این شرایط و قوانین رفتاری توسط یک فرد، یا به تشخیص خود، از پذیرش در رویداد برای هر شخصی امتناع کنیم. که ممکن است یک فرد مخل یا غیر قابل اعتراض باشد.

سفارش بلیت شما/دعوتنامه رویداد (“بلیط/دعوتنامه”) پیشنهادی است از طرف Condé Nast (“ما”، “ما” یا “ما”) برای خرید بلیت(ها) و/یا حضور در رویداد و ما آن را حفظ می کنیم. به صلاحدید ما حق داریم سفارش شما را رد کنیم یا دعوت شما را لغو کنیم. اگر سفارش شما را بپذیریم یا شما را به رویداد دعوت کنیم، برای اطلاع شما یک ایمیل تاییدیه (یا فرم دیگر از دعوت نامه/تأیید کتبی) سفارش یا دعوتنامه تکمیل شده شما را ارسال می کنیم. شما باید یک کپی از ایمیل تأیید را پرینت بگیرید، یا دعوت نامه/تأییدنامه کتبی را که ارائه می کنیم را برای سوابق خود نگه دارید.

ما به صلاحدید خود، چه به دلایل ایمنی، آب و هوا، ملاحظات تجاری یا موارد دیگر، و با یا بدون اطلاع قبلی، حق لغو یا زمان‌بندی مجدد رویداد را برای خود محفوظ می‌دانیم. در صورت لغو، ما مسئولیتی در قبال بازپرداخت وجه یا مبالغ دیگر نخواهیم داشت و به هیچ وجه ما یا شخص ثالثی مسئول هزینه های سفر، هتل یا سایر هزینه ها نخواهیم بود.منبع

بلیت(ها)/دعوتنامه ها غیرقابل انتقال و فقط برای استفاده شخصی هستند و به هر دلیلی به فروش، واگذار یا انتقال داده نمی شوند. بدینوسیله بیان می‌کنید و تضمین می‌کنید که (i) هر بلیط(ها)/دعوتنامه‌هایی که خریداری یا دریافت می‌کنید فقط برای استفاده شخصی هستند و فروخته نمی‌شوند، واگذار یا منتقل نمی‌شوند، یا به عنوان بخشی از فعالیت تجاری یا تجاری استفاده نمی‌شوند. ; و (ii) شما (الف) هیچ بلیط(ها)/دعوتنامه(های) را مجدداً فروخته یا برای فروش مجدد پیشنهاد نمی دهید (خواه با حق بیمه یا غیره) و/یا (ب) از بلیط(ها)/دعوتنامه(ها) استفاده کنید. ) برای تبلیغات یا تبلیغات (از جمله قرعه کشی جوایز، مسابقات، مسابقات و/یا قرعه کشی) یا برای هر هدف تجاری دیگر. اگر عضو فعال Vogue Club نباشید، حق شرکت در رویداد را ندارید.

شما حق هیچ گونه بازپرداختی از حق عضویت Vogue Club خود یا هر هزینه دیگری را ندارید که به هر دلیلی پرداخت شده باشد، حتی اگر رویداد لغو یا برنامه ریزی مجدد شده باشد یا در غیر این صورت قادر به شرکت نباشید.

**شرایط و ضوابط**

** با سفارش بلیط (یا بلیت) از این وب سایت، پذیرش دعوت به، یا شرکت در Inside Vogue («رویداد»)، شرکت کننده رویداد («شما» یا «شما») شرایط و ضوابط را می پذیرد و می پذیرد. شرایط مندرج در اینجا، از جمله آئین نامه رفتاری که در ادامه آمده است.**