با بنیانگذار: اولامید اولو آشنا شوید

بلیت ها در روز جمعه 17 مارس، ساعت 10:00 PCT منتشر می شودمنبع

ما با هیجان اعلام می کنیم که اعضای مستقر در لس آنجلس ما می توانند بپیوندند اولامید اولو، مدیر عامل و بنیانگذار Topicals، برای قسط بهاره با بنیانگذار آشنا شوید—مجموعه مکالمه جدید ما که به جامعه Vogue Club ما این شانس را می دهد که از کارآفرینان برجسته مد و زیبایی در جهان بیاموزند و همچنین با سایر اعضای همفکر Vogue Club ارتباط برقرار کنند.