با بنیانگذار: اما گرید آشنا شوید

ما مشتاقیم اعلام کنیم که اعضای مستقر در لس آنجلس ما می توانند برای اولین قسمت از Meet The Founder – یک سری مکالمه کاملاً جدید که به جامعه Vogue Club ما ارائه می کند، به اما Grede، بنیانگذار و مدیر عامل Good American و شریک موسس SKIMS بپیوندند. فرصتی برای یادگیری مستقیم از کارآفرینان پیشرو در عرصه مد و زیبایی، و همچنین شبکه با سایر اعضای همفکر Vogue Club.

به ما در The Britely در لس آنجلس در ساعت 6:30 بعد از ظهر پنجشنبه، 12 ژانویه 2023 بپیوندید!

محتوای Bizzabo

این محتوا را می توان در سایتی که از آن سرچشمه می گیرد نیز مشاهده کرد.منبع