بازتاب ها | ووگ

چه چیزی را در مورد شخصیت ما آشکار می کند؟منبع

یک قطعه جواهر گنجینه ای از بازتاب است، تکه هایی که داستانی را در مورد ما بازگو می کند. دقیقاً همانطور که در عکس گرفته شده توسط سارا اسکاندربیک به آن اشاره شده است، که دارای یک خلاقیت ظریف در الماس های سفید توسط کریولی است، یک برند جواهرات گران قیمت ساخت ایتالیا، نمادی از صنعتگری، خلاقیت و توجه به جزئیات. روبرتا ماریا ماتی، هنرپیشه شیک پوش، سنگ های قیمتی کریولی را پوشیده است: زنی با نگاهی که در عین حال شدید، شیرین و مغرور است. فیگور او از آب های رنگی، در دید اصلی عکاس سارا اسکاندربیک بیرون می آید، و به لطف ترکیب بندی های تصفیه شده کریولی، نور می تابد. سرود تولد دوباره و بیان آزادانه.

در مورد پیوندهای محکمی که در طول زمان ایجاد کرده ایم؟

یک جواهر در مورد ما چه می گوید؟

در مورد خواسته های درونی ما؟