اینها رازهای شغلی مینا وایت است!

در آخرین قسمت از اسرار شغلیIMG Models super-agent مینا وایت در مورد کسب و کار مدیریت استعداد صریح می شود. چه چیزی باعث موفقیت او می شود؟ “علاقه مند به تغییر مسیر صنعت – و اطمینان از اینکه زنان در هر سن، اندازه و نژاد قابل مشاهده هستند.” در اینجا همه چیزهایی است که باید در مورد ساخت آن به عنوان یک نماینده مدل بدانید!منبع