اپیزود 11: Beauty Haul بازگشت – و این بزرگترین خلاصه روندهای ما است!

افزودن به تقویممنبع

بازگشت قسمت های کناری، ظاهری تازه بر روی ابروهای سفید شده، و بهترین آرایش متالیک که در حال حاضر باید امتحان کنید: گوروهای زیبایی جهانی Vogue سلیا النبرگ و جس دینر با یک قسمت ضربه گیر بازگشته اند حمل و نقل زیبایی، قبل از هر کس دیگری یک سرانه منحصر به فرد در مورد بزرگترین ترندهای زیبایی در سال 2023 به شما ارائه می دهد… در لایو در ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت شرقی پنجشنبه، 13 اکتبر– یا به عنوان بخشی از روال معمول مراقبت از خود، به تقاضای خود رسیدگی کنید.