اولین نگاه شما به شماره اوت Vogue!

مارک در مورد بازیگر برجسته بریتانیایی می‌گوید: «آنها اولین فرد غیر باینری هستند که روی جلد مجله آمریکایی Vogue ظاهر می‌شوند. اما کورین. “اما، اما تنها فرد عجیب و غریب در شماره آگوست نیست – همانطور که داستان های این ماه را توسعه دادیم، آنها به طور ارگانیک حول ایده تجلیل از خلاقان LGBTQ+ متحد شدند…”منبع

با انتشار هر شماره جدید Vogue، از یکی از تیم خود می خواهیم که یک معرفی ویژه به شما ارائه دهد – و این ماه، مدیر تحریریه خلاق Vogue است. مارک گویدوچی!