امیلی راتاجکوفسکی و پیت دیویدسون ایس در دادگاه گاه به گاه به نیکس نگاه می کنند

عکس: با حسن نیت از NY Knicks/MSG Photosمنبع در حالی که ما ندیدیم نیکس هیچ کدام از آنها را به فروش برساند، اما آنها روحیه تیمی خود را به نمایش گذاشتند. در یک نقطه، راتایکوفسکی یک تی شرت نازک نیکز را در دست گرفت و آن را تکان داد، سپس با محبت به دیویدسون نگاه کرد. آیا در آینده او را با تی شرت بریده شده نیکز خواهیم دید؟ شاید با دیویدسون؟ فقط زمان و یک عکس پاپاراتزی مشخص خواهد کرد.

در مورد دیویدسون، او مسیر معمولی را طی کرد. این بومی نیویورکی یک کت و شلوار نیروی دریایی را انتخاب کرد که شامل یک زیپ سه چهارم روی سینه با سینکلر بود. این کمدین پوزخند در سبک کلاسیک خود، یک عینک آفتابی حجیم به چشم داشت.